Opniew verbinden, Respect, Beschermen ... Perfect! ™
 +1 941 504 8568

Bedrijfsklanten

Wij begrijpen dat zoekgeraakte aandeelhouders, eigenaren en/of erfgenamen een last zijn: op de beurs verhandelde bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, beursmakelaars, beleggingsmaatschappijen, aanbieders van diensten voor aandeelhouders, enz. moeten die last dragen en ermee omgaan, deze zijn gewoon een onderdeel van het zakendoen.

Ondanks het invullen van de twee gemandateerde databankanalyses (in overeenstemming met de US SEC regel 17 Ad-17) alsook eventuele extra inspanningen die u mogelijk noet doen, weten wij uit ervaring dat er rekeningen zijn die zoek blijven. Deze rekeningen kunnen zijn: verplichtingen voor vervallen rekeningen, aansprakelijkheden en risico voor de reputatie en ook een verlies van mogelijke winst en de last van onnodige kosten.

Als u eerder met vervallen rekeningen heeft gewerkt of in de toekomst met deze zal werken, heeft u opties. In plaats van deze rekeningen te verliezen als gevolg van vervalling, heeft u niets te verliezen, integendeel, u heeft rekeningen van aandeelhouders die u kunt behouden en aansprakelijkheden en kosten die u kunt verminderen door ons een poging te laten wagen om deze met en voor u op te lossen.

De kern van onze diensten is ons begrip van de noodzaak om uw aandeelhouders te behandelen zoals u behandeld wilt worden en hoe wij als personen behandeld zouden willen worden. Bij Global Shareholder Services™ zien wij onze rol als ambassadeurs die u helpen Opnieuw in contact te komen en te communiceren met uw zoekgeraakte aandeelhouders, wij doen dat altijd met Respect, om zowel u, de Houder, als uw aandeelhouders, te Beschermen om het aantal vervallen rekeningen, risico en kosten voor u te verminderen ... Perfect!

Rekeningen waarvan de eigenaars overleden zijn, waarvan u verkeerde, verouderde of onvolledige adressen hebt en/of internationale eigenaars zijn een paar voorbeelden van het soort problemen die wij voortdurend overal in de wereld oplossen. Ons werk is een win-win voor u en uw klant. Zoals onze dankbetuigingen en feedback van de klanten steeds opnieuw bewijzen: Global Shareholders™ is de beste leverancier voor het opnieuw in contact komen met aandeelhouders overal in de wereld.

Wij bieden een dienst aan voor een gespecialiseerd segment voor bedrijven die mogelijk niet volledige toegang willen bieden aan een ander bedrijf of die hulp zoeken voor een toewijzing/toewijzingen van rekeningen die onopgelost blijven. Onze op maat gemaakte service is toegespitst op inspanningen die u mogelijk al beschikbaar hebt die past bij uw team en de specifieke behoeften van aandeelhouders. Vertrouwelijkheid en controle over uw aandeelhoudersrekeningen blijven bij u intern, omdat wij gewoonlijk alleen werken op basis van een naam en laatst bekende adres (openbare informatie).

Redenen waarom rekeningen chronisch voor u onopgelost blijven

Nu onze maatschappij echt wereldwijd is geworden, verhuizen, trouwen, scheiden en overlijden aandeelhouders overal in de wereld. De post stuurt steeds korter de post door en voegt daarbij buitenlandse namen en adressen, obstakels van taal en cultuur, het gebrek aan wetten voor het vrijgeven van informatie in de meeste landen en de taak waar u voor staat bij het vinden van en communiceren met zoekgeraakte eigenaars/erfgenamen om een gewenste bedrijfsactie te ondernemen, en dat alles wordt dan een angstaanjagend project. Een inspanning van onderzoek, geÔndividualiseerd en op maat gemaakt, is vaak vereist en dat is waar wij ons bij Global Shareholders Services™, wereldwijd in specialiseren. Deze soorten rekeningen scheppen meer problemen voor u en het oplossen ervan door u is erg duur. Desondanks blijven de kosten, aansprakelijkheden en risico's die zij vormen, een probleem voor u, de Houder, zolang deze rekeningen "zoek' of 'vermist' blijven. Door de diensten van Global Shareholder Services™ te gebruiken, houdt u de controle over alle aspecten van het werk met betrekking tot uw zoekgeraakte en/of vermiste internationale aandeelhouders.

Fusies en Overnames

Fusies en overnames zijn een andere bijzondere reŽle oorzaak voor het los raken van aanhouders en rekeningen. Statistieken tonen dat ongeveer 40-50% van de aandeelhouders hun aandelen bijzonder snel ruilen en een aanzienlijk percentage zal dat kort daarna op korte of middellange termijn doen. Echter, een belangrijke 10-20% van de oorspronkelijke aandeelhouder basis zal op lange termijn onverhandeld blijven.

Global Shareholder Services™ heeft bewezen succes te hebben bij het zich richten op en het oplossen van deze problematische 10-20% van de rekeningen van aandeelhouders die zoek of vermist blijven. Wij kunnen communiceren en werk doen om u te helpen de vereiste en gewenste bedrijfsactiviteiten te bereiken als u dat wilt. Vaak heeft u zeer kort de tijd om te werken en wij kunnen u helpen deze deadlines te halen.

Vervallen

Er is veel documentatie over het feit dat niet opgeŽist bezit een belangrijke bron van inkomsten is voor de regeringen van Amerikaanse staten. Elke houder van niet opgeeŽiste rekeningen loopt een groot risico om gecontroleerd te worden en mogelijk boetes te moeten betalen of straf te krijgen voor onjuiste of niet gemelde aandeelhoudersrekeningen. Er zijn vele rapporten en artikelen in kranten verschenen die wijzen op steeds meer agressiviteit van Amerikaanse staten in hun streven naar niet-opeŽiste bezit.

Door onze diensten te gebruiken zult u:

  • Meer rekeningen van aandeelhouders behouden, waardoor u:
  • Het aantal rekeningen dat vervalt vermindert,
  • Risico, aansprakelijkheid en kosten vermindert,
  • De reputatie van uw bedrijf verhoogt,
  • De communicatie met uw aandeelhouders verbetert, waar er op dit ogenblik 'stilte' heerst,
  • Het risico voor uw reputatie vermindert op een gebied waar activisme van aandeelhouders groeiende is voor op de beurs openbaar verhandelde bedrijven.

Wij werken en blijven werken met bedrijven, advocatenkantoren, enz., om houders te herenigen met hun zoekgeraakte eigenaren/erfgenamen van rekeningen. Waar het op neerkomt is: wij erkennen dat dit de rekeningen zijn van UW aandeelhouders en u heeft een zakelijke, wettelijke en morele plicht om uw zoekgeraakte aandeelhouders en hun rekeningen Opnieuw bij elkaar te brengen, te Respecteren en te Beschermen. Ons werk biedt voordelen zowel voor u als wel uw aandeelhouders. Wij geloven en vertrouwen erop dat u het ermee eens bent dat uw aandeelhouders liever rechtstreeks van u willen horen dan te horen dat hun geld nu in handen is van een eerder onbekende instelling, bijvoorbeeld het kantoor voor niet geŽigend bezit van een Amerikaanse staat, wat het geval zal zijn voor de eigenaren/erfgenamen waarvan de rekeningen niet opgelost zijn en van u los geraakt bent.

Global Shareholder Services™, is de Perfecte oplossing voor de problemen met uw zoekgeraakte aandeelhoudersrekeningen.

© 2019 Global Shareholder Services™ Alle rechten voorbehouden       7350 So Tamiami Trail, Suite 155, Sarasota, FL 34231, USA       +1 941 504 8568       contact@globalshareholders.com

Global Shareholder Services, Inc. is a BBB Accredited 
	Unclaimed Fund Retrieval Company in Sarasota, FL

Website gebruiksvoorwaarden