Opniew verbinden, Respect, Beschermen ... Perfect! ™
 +1 941 504 8568

Waarom rekeningen zoekraken

Er zijn vele redenen waarom rekeningen/bezitten zoekraken of in ongebruik raken.

  • Mensen verhuizen en geven hun nieuwe adres niet door
  • De posterijen stuurt post tegenwoordig korter door
  • Aandeelhouders/eigenaren komen te trouwen, overlijden en/of zijn niet langer minderjarig en in die gevallen moet de registratie veranderd worden
  • Erfgenamen zijn niet op de hoogte van niet-geclaimde bezittingen
  • Bedrijven fuseren, waardoor zij hun naam en adres veranderen
  • Bezittingen vervallen aan verschillende overheidsinstanties
  • Afrekeningen raken zoek en men is niet op de hoogte van het proces om deze te vervangen
  • Bedrijven stoppen ermee
  • Een eigenaar kan denken dat zijn rekening volledig bijgewerkt is, terwijl eigenlijk actie ondernomen moet worden omdat de rekening geregistreerd staat als 'zoekgeraakt.'

Onze maatschappij is werkelijk wereldwijd. Mensen verhuizen vele malen tijdens hun leven, vaak naar andere landen, daardoor kunnen huwelijken, echtscheidingen en overlijden overal in de wereld plaatsvinden. Voeg daaraan toe de ogenschijnlijk constante verandering van het internationale bedrijfsleven als gevolg van fusies en aankopen, in hetzelfde land of in andere landen en het resultaat is dat steeds meer rekeningen en aandeelhouders het contact met elkaar verliezen. Voor dergelijke rekeningen zijn vaak de gespecialiseerde diensten en de internationale ervaring en expertise nodig die wij bij Global Shareholder Services™ bezitten.

Wij kunnen de nodige buitengewone inspanning die nodig is om dit soort zaken met succes op te lossen op ons nemen en uitvoeren. Het is in het belang van zowel de individuele personen die wij opzoeken en de houders van de niet-opgeŽiste rekeningen dat zij met elkaar herenigd worden.

Zoals onze voormalige klanten en dankbetuigingen aantonen: Global Shareholders™ is uw expert voor het Weer met elkaar verbinden, Respecteren en Beschermen van wereldwijde aandeelhouders.

© 2018 Global Shareholder Services™ Alle rechten voorbehouden       7350 So Tamiami Trail, Suite 155, Sarasota, FL 34231, USA       +1 941 504 8568       contact@globalshareholders.com

Global Shareholder Services, Inc. is a BBB Accredited 
	Unclaimed Fund Retrieval Company in Sarasota, FL

Website gebruiksvoorwaarden