Återfå, Respektera, Skydda ... Perfekt! ™
 +1 941 504 8568

Ägare & Arvtagare

Om du har en tillgång i ett främmande land så förstår vi den frustration som du kan känna när du försöker lokalisera eller återfå din tillgång.

Du skall kommunicera på ett främmande språk, du skall fylla i och förstå dokument som du är obekant med. Företaget eller organisationen som har din tillgång har ofta inte resurser att anpassa sitt bemötande efter vilket land som ägaren till tillgången kommer från, utan kommunikationen sker på ett schablonartat sätt.

Global Shareholder Services™ hjälper dig att hantera denna typ av problem. Vi förstår de problem som du möter. Vår erfarenhet och vårt kunnande hjälper dig att lösa de problem som du möter. Vi gör återvinningsprocessen så enkel och smidig som möjligt för dig. Det arbete som vi utför för dig är utan risk för dig.

Global Shareholder Services™ har över tiden gång på gång visat att vi är det mest kostnadseffektiva lösningen för ägare och arvingar som behöver hjälp med att återvinna ekonomiska tillgångar. Vår kunskap när det gäller att lösa komplicerade internationella krav och vår höga servicenivå kommer våra kunder tillgodo och överträffas inte av någon. Varje dag lokaliserar vi tillgångar som vi sedan återför till den rättmätige ägaren. Vi utför detta arbete world wide. Vårt mål är att på ett personligt och effektivt sätt återföra tillgången till dig.

Det är ett faktum att som aktieägare i multinationellbolag så är du en av tusentals aktieägare som bolaget måste hantera dagligen. Våra klienter har tjänat på att låta oss lösa de problem de har haft. Vi kan också hjälpa dig att lösa dina problem och se till att du får kontroll över din tillgång.

AVGIFTER - Vanligtvis arbetar vi med en provisionsbaserad avgiftsmodell. Vi kommer inte att vid något tillfälle begära att du skall betala oss i förskott. I en del fall arbetar vi utifrån en fast avgift. Denna avgift fastställer vi gemensamt så att du hela tiden har kontroll på kostnaden. I de fall vi arbetar på provisionsbasis så kommer vår ersättning att utbetalas först när alla problem kring din tillgång är lösta och du har kontroll på din tillgång. Ersättningen tas ofta från de kapital som vi återför till dig.

Om du tror att vi kan hjälpa dig på något sätt eller om du har några frågor tveka inte att ta kontakt med oss idag! Ju snabbare vi kan påbörja processen med att återskaffa till kapital dess bättre är det, eftersom dröjsmål kan komplicera återskaffandet.

Det är dina pengar - vi hjälper dig att återfå dem!

© 2019 Global Shareholder Services™ Alla rättigheter förbehålles        7350 So Tamiami Trail, Suite 155, Sarasota, FL 34231, USA        +1 941 504 8568        contact@globalshareholders.com

Global Shareholder Services, Inc. is a BBB Accredited 
	Unclaimed Fund Retrieval Company in Sarasota, FL

Användarvillkor för hemsidan