Återfå, Respektera, Skydda ... Perfekt! ™
 +1 941 504 8568

Företagskunder

Vi är medvetna om att oanträffbara aktieaktieägare, kontohavare och deras arvtagare utgör ett problem för publika aktiebolag, försäkringsbolag, mäklarfirmor. Att försöka få kontakt med dessa personer utgör en administrativ uppgift som tar tid från annan verksamhet.

Även om en genomsökning av de två obligatoriska databaserna har gjorts (enligt US SEC 17Ad-17) tillsammans med de interna databaser som man kan ha tillgång till, så vet vi av erfarenhet att flera kontohavare kommer att vara "försvunna". Dessa konto utgör för utgivaren en risk så väl ekonomisk som anseendemässigt. Dessutom belastar de administrationen utan att generera några intäkter.

Om ni tidigare har haft konton som staten tagit över äganderätt till eller om ni har konton som riskerar att råka ut för detta - så har ni ett val. Låt oss göra en sökning för att hitta rätt person - ni har inget att förlora på det, men allt att vinna.

En viktig princip för oss är att alltid behandla era klienter på det sätt som ni själva skulle göra. Vi ser alltså vår som vår roll att vara ambassadörer för er i all kontakt med era klienter.

Konton där ägaren är avliden, eller adressen är gammal och kanske fragmentarisk. I fall där kontoinnehavaren var/är bosatt utomlands, är vi specialiserade på att lokalisera, globalt, dessa personer eller arvtagare sedan många år.

En nisch i vår verksamhet är att bistå företag som av olika anledningar inte vill arbeta direkt mot en tredjeparts organisation. Vi kan då tillsammans skräddarsy den hjälp eller assistans som ni behöver. Er klients uppgifter kring konto etc. skyddas eftersom vi ofta arbetar med dessa uppgifter enbart med utgångspunkt från namn och senast kända adress.

Anledningar varför tillgångar förblir envist olösta för dig

Eftersom vårt samhälle har blivit verkligt globalt finns det aktieägare som flyttar, gifter sig, genomgår skilsmässa och avlider runt om i världen. Tiden för eftersändning av post har kortats ner och lägg sedan till i mixen utländska namn och adresser, språkliga och kulturella hinder, brist på lagar om informationsfrihet i de flesta länder, och arbetet med att lokalisera och kontakta försvunna ägare/arvtagare för att uppnå önskad företagsbegäran är svårt. En individualiserad och anpassad fallspecifik forskningsinsats krävs ofta, och det är vad vi på Global Shareholder Services™ är specialiserade på - över hela världen. Dessa typer av tillgångar är mer problematiska och kostnadsmässigt oöverkomliga för dig att lösa på egen hand. Trots detta, kostnader, skulder och risker som tillgångarna representerar förblir en börda för dig som innehavare så länge dessa tillgångar är "försvunna" eller "saknas". När du använder dig av Global Shareholders ™ tjänster, behåller du kontrollen i alla aspekter av arbetet kring dina försvunna och/eller saknade internationella aktieägare.

Samgåenden och uppköp av företag

När ett bolag byter ägare så är detta ofta en orsak till att bolaget tappar kontakten med en del av sina aktieägare. Statistiken visar att ungefär 40-50% lös in sina aktier mot nya så fort det går. För en del tar det längre tid men man genomför dock bytet. 10-20% av aktieägarna genomför inget byte.

Det är denna typ av aktieägare som Global Shareholder Services™ med stor framgång har lyckats lokalisera och fått dem att genomföra sitt aktiebyte inom den tidsram som finns uppställd.

Danaarv

Det är väl dokumenterat att egendomar som inte tagits i anspråk, s.k. danaarv, är en viktig inkomstkälla för den amerikanska regeringen. Som innehavare av dessa tillgångar finns det stor risk att bli utsatt för skatterevision, eventuella böter och straff för felaktigt tilldelade eller orapporterade tillgångar. Många rapporter och tidningsartiklar styrker den ökande aggressivitet som amerikanska staten utövar i dess strävan efter denna typ av egendomar.

När du använder dig av våra tjänster kommer du att:

  • Behålla fler aktieägartillgångar, och därigenom
  • Minska antalet tillgångar som kan bli föremål för danaarv.
  • Minska risker, skulder och kostnader.
  • Främja ditt företags rykte.
  • Förbättra din aktieägarkommunikation, där i nuläget bara "tystnad" finns.
  • Minska din ryktesrisk inom ett område där aktieägaraktivism ökar för offentligt noterade företag.

Vi har arbetat och fortsätter att arbeta med företag, advokatbyråer m.fl. för att återförena innehavare med sina försvunna rättmätiga ägare/arvtagare. Slutsatsen är att vi värdesätter dessa tillgångar som DINA, och du har både ett företags-, regelrättligt-och moraliskt ansvar att Återfå, Respektera, och Skydda dina försvunna ägare och deras tillgångar. Vårt arbete gynnar både dig och dina aktieägare. Vi tror och litar på att du håller med att dina aktieägare skulle föredra att bli kontaktade direkt av dig istället för att senare upptäcka att tillgångarna innehas av en tidigare okänd myndighet, t.ex. ett amerikansk egendomskontor för anspråkslösa tillgångar, vilket kommer att vara fallet för de ägare/arvtagare vars tillgångar förblir olösta och kopplas bort från dig.

Global Shareholder Services™ är den Perfekta lösningen för dina försvunna aktieägares tillgångar.

© 2019 Global Shareholder Services™ Alla rättigheter förbehålles        7350 So Tamiami Trail, Suite 155, Sarasota, FL 34231, USA        +1 941 504 8568        contact@globalshareholders.com

Global Shareholder Services, Inc. is a BBB Accredited 
	Unclaimed Fund Retrieval Company in Sarasota, FL

Användarvillkor för hemsidan